JAN  Mazurkiewicz                 Katarzyna  Szajentowicz                       Jakub Schmidt                        Apolonia Palczyńska
                ur. 1826 zm. 1881                       ur. 1823 zm.1861

                                 
 PAWEŁ Feliks Mazurkiewicz + 5 rodzeństwa                                          Magdalena Schmidt                        
                                ur. 18.01.1848 w Wudzynie                                                                 ur.16.05.1848 w Gościeradzu       
                                zm. 21.01.1921 w Pruszczu                                                                  zm. 21.12.1900 w Bagienicy
                                                                                                                                                                                                                              
      
                                                                                  

 Paulina        Elżbieta         Marta              Tomasz            Adam              Wincenty            Jan
 ur.11.4.1869  ur. 1871    ur.29.11.1886    ur.28.12.1870    ur.24.12.1874        ur.1889       ur.8.03.1892 
zm.1922       zm.1955    w Wojnowie      w Gościeradzu   w ...                      w ....          w Samsieczynku
w Pruszczu     w           zm.9.03.1953     zm.22.12.1946    zm.31.12.1944      zm. 1916     zm.29.09.1952
              Mąkowarsku   w Bydgoszczy   w Bydgoszczy      w Pruszczu         / poległ w      w Pruszczu 
                                                                                                                      I wojnie
                                                                                                                     światowej/       
                                          

                                                                                                                                                                
Paweł Ledwochowski                Marianna Kawalke (Kawalek?)

                                                                                 Stanisław Włoch                                                     
Anna Ledwochowska                      
                                                                             ur. 1834 r. w Subkowy                                       ur. 03.06.1843 w Radzyniu Chełmińskim 
                                                                               pow. Tczew                                                           pow. Grudziądz                                    
                                                                          zm. 30.10.1890 w Wąbrzeźnie                               zm. 16.08.1902 w Wąbrzeźnie               

   
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                  
    
 JÓZEF                                                          Stanisław           Anna                Franciszka         +  2 siostry             
 ur. 12.09.1881                                                                      ur. 16.12.1886                                     brak danych
  w Wojnowie                                                                 w Wąbrzeźnie pow. Bydgoszcz 
                                                                                                zm. 03.02.1971
 zm. 24.08.1957                                                                         w Bydgoszczy
 w Bydgoszczy
                                                                                                                                  
             
         
                                    

                    
                                        
  Helena               PAWEŁ                                                                                                                                
                                     ur. 10.07.1923     ur. 19.01.1910
                                     w Bydgoszczy        w Berlinie
                                    zm. 23.12.2005    zm. 03.05.1989
                                     w Bydgoszczy      w Bydgoszczy                                                                                                     
                                                                               
 Anna Małgorzata           WIKTOR          EDWARD                                   
                                                                                  ur. 17.11.1935          ur. 01.01.1943      ur. 09.01.1945                                             
                                                                                  w Bydgoszczy          w Bydgoszczy       w Bydgoszczy                                                                                                                                                                              
ARTUR ADAM                  
                                         
                                                                                                                              ur. 26.03.1970
                                                                                                                                                                        w Bydgoszczy
    R O D O W Ó D    R O D Z I N Y   M A Z U R K I E W I C Z Ó W
2
1
4
- zawarcie związku małżeńskiego  12.10.1868 r.  - Wtelno   
- zawarcie związku małżeńskiego  07.02.1909 r.   - Berlin 
- zawarcie związku małżeńskiego  11.02.1934 r.  - Bydgoszcz
4
 -  zawarcie związku małżeńskiego  29.06.1968 r.  - Elbląg
- zawarcie związku małżeńskiego 23.02.1980 r. - Bydgoszcz  
3
Aktualizacja  27 grudnia 2005 r.
Aktualizacja 24 listopada2015 r.
Aktualizacja 24 maja 2020 r.
L E G E N D A
5

Rodowód Małgorzaty Jabłońskiej
 na oddzielnej podstronie
Marta Wawrzyniak
  
 ur. 13.07.1910
    w Bydgoszczy
    zm.16.03.2013
    w Bydgoszczy

Rodowód Bożenny Truszkowskiej 
na oddzielnej podstronie