Mazurkiewicze
z ulicy Saperów 9 w Bydgoszczy
Album rodzinny - na tytułowej stronie nasz dom rodzinny wybudowany przez dziadka Józefa 
i naszego Tatę w 1934 roku (widok od ulicy i od strony ogrodu)

Album, w twardej oprawie, na 274 stronach formatu A4, zawiera wspomnienia, ważniejsze wydarzenia już dziś historyczne oraz 727 
ilustracji (zdjęcia, rysunki, dokumenty). Przestrzeń czasowa obejmuje lata 1848 - 2021. Trudno wymienić miejsca akcji, gdyż 
jest ich dużo, ale znaczące to Berlin, Bydgoszcz, Elbląg, Linówek (wieś w Borach Tucholskich). Życiorysy antenatów i krótkie wzmianki 
o ich rodzeństwie występują przede wszystkim w początkowych rozdziałach Albumu. O ile z początku jest sporo prozy, to w dalszej 
części przeważają zdjęcia i one mówią o atmosferze tamtych czasów, pracy, nauce, rozrywkach. Album wydany został w nakładzie 
50 egzemplarzy i nie będzie dostępny. Kilkanaście egzemplarzy zostanie przekazanych do niektórych, większych bibliotek w kraju, 
reszta nakładu pozostanie w rodzinie. Z uwagi na to, że tytułowi Mazurkiewicze mieszkali, a potomkowie rodzili się przy ul. Saperów 9, 
Album ten znajdzie się również w pobliskiej Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy 
Filia nr 11 na Jachcicach przy ul. Czołgistów 8.

Album został oddany do druku 22.02.2022, druk ukończono w kwietniu 2022.

Poniżej kilka wybranych stron i zdjęcia książki
Umieszczono w Internecie 17 kwietnia 2022 r.
Aktualizacja - 29 kwietnia 2022 r.