Ślub Małgorzaty Marii Jabłońskiej z Pawłem Mazurkiewiczem
odbył się 11 lutego 1934 roku w kościele Serca Jezusowego na 
Placu Piastowskim w Bydgoszczy. Uroczystości weselne odbyły się na barce zacumowanej tej zimy na 
rzece Brdzie przy moście Bernardyńskim w Bydgoszczy.
Ciocia Maria Katarzyna Leokadia Mazurkiewicz - żona Zygfryda w 1975 roku powiedziała mi, że nasi 
rodzice, to była wielka miłość; fakt znany w całej rodzinie. 
My dzieci zauważaliśmy to na każdym kroku.
Małgorzata Maria Mazurkiewicz
- nasza Mama
Na zdjęciu obok jeszcze 15-letnia Małgorzata 
Maria Jabłońska, bowiem zdjęcie wykonano
28 października 1929 roku czyli 10 dni przed 
ukończeniem 16 roku życia.

Urodzona 7 listopada 1913 r. w Bydgoszczy.
Wyszła za mąż za Pawła Mazurkiewicza,
urodziła troje dzieci: 
AnnęWiktora i Edwarda.

Zmarła 31 maja 1975 r. w wieku 61 lat
w Bydgoszczy.
Pogrzeb odbył się 3 czerwca na cmentarzu 
parafialnym N.S.P.Jezusa. 
Nasza Mama 
jako 21-letnia
mężatka /zdjęcie 
wykonane 
w następnym dniu 
po zamążpójściu/.
Nasza Mama w wieku 17 lat, 
wówczas jako mieszkanka Gdańska, 
na zdjęciu w paszporcie wydanym 
w 1930 roku przez władze Wolnego 
Miasta Gdańsk /Freie Stadt Danzig/
Po 10 latach małżeństwa i urodzeniu dwojga 
dzieci, zdjęcia z 24 marca 1944 
Zdjęcie wykonane 
w styczniu 1970 roku,
Mamusia już ciężko 

chora na cukrzycę.
Podstronę wykonano 19 marca 2014 roku
zaktualizowano 31 maja 2020 roku

Rzeka Brda  na wysokości Dolnych Jachcic,
oczywiście w Bydgoszczy - widać brzegi  rzeki 
 w stanie naturalnym.
Zdjęcie wykonane 19 czerwca 1930 roku
czyli niebawem  miał minąć rok od czasu, 
gdy rodzice poznali się / 29 czerwca 1929 r/.

Mamusia we włosach ma kwiatki. 
Na ślubie rodziców marsza weselnego
 grał znany w Polsce i za granicą 
bydgoski organista, kompozytor 
i dyrygent, niewidomy 

 
Szczepan Jankowski.
Zdjęcie z 10 października 1958 
Zdjęcie wykonane 12 maja 1942 
R o d z e ń s t w o   n a s z e j   M a m y
Od lewej Wuj Bronisław Czarra - mój 
ojciec chrzestny, siostra mojej Mamy 
Tekla i 
nasza Mama z kwiatem. 
Zdjęcie z ca 1928 roku.
Las naprzeciw domu w którym
mieszkaliśmy - ul. Saperów 9.
Zdjęcie wykonane w listopadzie 
1940 roku.
Na podwórku - 17 sierpnia 1941 
Więcej o naszej Mamusi na stronie zatytułowanej "Wspomnienia"