a   a  r  s  t  w  o
    Uczestnik  wielu wystaw indywidualnych w kraju i za granicą w tym:

   " Pastele i akwarele" - Kunststation, Kleinsassen /Niemcy/      - 1981 
    Malarstwo   "Inny świat"  Galeria BWA Szczecin                  -  1984
    Galeria u Literatów (Gdańska Oficyna Sztuki) Gdańsk          -  1990
    Wystawa malarstwa w Galerii Kunststation Kleinsassen        -  1995
    Centrum Sztuki, Galeria EL, wystawa retrospekcyjna            -  1999 
    Wystawa malarstwa pt. "Inny świat"  UMCS Lublin              -  2000
                                         
                                                                  
Stan na 2000 rok.
 
         Prace artystyczne Ryszarda Tomczyka zawsze cieszą się dużym   
         uznaniem. Świadczą o tym dziesiątki nagród i wyróżnień w tym:

1975   Nagroda za cykl trzech prac malarskich pt. "Biomy - sytuacje 1975"      
           w Salonie Wiosennym Elbląg
1984  Nagroda im. Ziemowita Szumana XII Festiwalu Polskiego Malarstwa      
         Współczesnego, Szczecin 1984
1984  Nagroda Wojewody Elbląskiego 1984 r. za działalność artystyczną
         i twórcze kierowanie Galerią EL.
1987  Wyróżnienie honorowe za akwarelę na wystawie XIII Ogólnopolskiego   
         Konkursu Malarskiego im. J. Spychalskiego w Poznaniu.

1987   Nagroda główna (Wojewody) w Salonie Elbląskim 1987

1987   Honorowa nagroda kulturalna tygodnika 
Fakty za wybitne osiągnięcia 
          w upowszechnianiu sztuki w Galerii EL.

                                                                              
Stan na 2000 rok.

Ostatnia  aktualizacja 12 grudnia 2011 r.
następna strona
Na sztaludze - "Ośmiornica" 1993
    80 x 100 , technika mieszana
z cyklu "Korzenie" 2004, olej, 90 x 130
"Popiersie(1)" 2002, technika własna, 58 x 44
"Michałek" 1999 
technika mieszana  48 x 31
"Ubóstwo" 2002
 technika mieszana 58 x 44
"Owal" 2003  
technika miesza  64 x 44 
"Popiersie" 2003
 technika własna 58 x 44
       "Z Linówka" 2001, pastel, 50 x 70
           "Konfrontacje(1)" 1990 , olej, 69 x 100
"Wierzba" 1997 , olej, 75 x 50
    "XXX" 2001, technika własna, 47 x 68

  
   
STRONA GŁÓWNA

   RODOWÓD

   STWARDNIENIE ROZSIANE

   MEDYCYNA

   MALARSTWO

   MOJE PUBLIKACJE

   KONTAKT
        "Bożenka" 2001 , pastel, 33 x 37
Nie samym chlebem nasza rodzina żyje.

          Miejscem, które promieniuje kulturą oraz przebogatą wiedzą humanistyczną  jest 
dom mojej 
Teściowej Wiesławy i Jej męża Ryszarda Tomczyka. Od lat 70-tych ubiegłego 
wieku tj. od czasu, gdy zamieszkaliśmy z Bożenką w Elblągu, ten dom jest naszym drugim 
domem, a jego domownicy kimś bliższym niż przyjaciele - najbliższą rodziną, 
Ryszard, człowiek o niespożytej energii, wszechstronnie twórczy, przede wszystkim 
artystycznie utalentowany może stanowić wzór do naśladowania. Urodzony w Radomiu, 
studia z zakresu filologii polskiej ukończył w 1953 roku w Gdańsku i od tego czasu 
nieprzerwanie związany jest z Elblągiem. Doktorat nauk humanistycznych uzyskał na 
Uniwersytecie Gdańskim w 1976 r. Pedagog, 
krytyk teatralny i literacki.
 Od roku 1966 malarstwo staje się jego podstawowym nurtem zainteresowań.
      W latach 1980-87 dyrektor-komisarz Galerii EL, przekształca tę instytucję 
w wielofunkcyjne Centrum Sztuki. Jako artysta plastyk /malarz/ - w ZPAP od roku 1977. 
Obecnie, tak zwany stan spoczynku, wykorzystuje do działalności artystycznej 
we wszystkich uprawianych od lat dziedzinach.