KONTENER  
pojemnik wielokrotnego użycia, o znormalizowanych wymiarach
 i elementach mocujących, służący do składowania i transportu wyrobów.