Skrawek milcz±cej połaci

 tomik w opracowaniu

 prawie  50 wierszy i 6 rysunków 
 autorstwa artysty malarza Ryszarda Tomczyka

druk przewidziany na sierpień 2019


Nakład nieprzewidziany do sprzedaży
Wstawiono do Internetu 7 lutego 2019 r.