Skrawek milcz±cej połaci

 tomik złożony do drukarni 29 maja 2019 r.
  
78 stron, 47 wierszy i 6 rysunków 
 autorstwa artysty malarza Ryszarda Tomczyka.Ukaże się w czerwcu 2019 r.


nakład 270 egz. nieprzewidziany do sprzedaży.
Wstawiono do Internetu 7 lutego 2019 r.
Aktualizacja 4 czerwca 2019