Mój siódmy tomik wierszy z serii - z Bożenką
 
Skrawek milczącej połaci

  
78 stron, 47 wierszy i 6 rysunków 
 autorstwa artysty malarza Ryszarda Tomczyka.Ukazał się 28 czerwcu 2019 r,


nakład 270 egz. - nieprzewidziany do sprzedaży.
Wstawiono do Internetu 7 lutego 2019 r.
Aktualizacja 4 czerwca 2019
II aktualizacja 3 lipca 2019
Wiersze z tego tomiku w formacie PDF można przeczytać tutaj
Okładkę można obejrzeć w serwisie - ISBN Biblioteki Narodowej
proszę kliknąć w powyższy link