Stanisław Włoch                             Anna Ledwochowska                      
                                                                             ur. 1835 r. w Subkowy                      ur. 04.06.1843 w Radzynie 
                                                                               pow. Tczew                                      pow. Grudziądz                                    
                                                                          zm. 30.10.1890 w Wąbrzeźnie            zm. 16.09.1902 w Wąbrzeźnie               

   
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                  
    
 JÓZEF            5-ro rodzeństwa                       Stanisław           Anna                Franciszka          +  2 siostry             
 ur. 12.09.1881         brak danych                                            ur. 16.12.1886                                     brak danych
  w Wojnowie                                                                          w Wąbrzeźnie                                                                    pow. Bydgoszcz                                                                      zm. 03.02.1971
 zm. 24.08.1957                                                                       w Bydgoszczy
 w Bydgoszczy
                                                                                                                                  
             
         
                                    

                    
                                        
  Helena               PAWEŁ                                                                                                                                
                                     ur. 10.07.1923     ur. 19.01.1910
                                     w Bydgoszczy        w Berlinie
                                    zm. 23.12.2005    zm. 03.05.1989
                                     w Bydgoszczy      w Bydgoszczy                                                                                                     
                                                                                      
 Anna                    WIKTOR              EDWARD                                   
                                                                                  ur. 17.11.1935          ur. 01.01.1943      ur. 09.01.1945
                                                                                  w Bydgoszczy          w Bydgoszczy       w Bydgoszczy                                                                                                                                                                              
ARTUR ADAM                  
                                         
                                                                                                                              ur. 26.03.1970
                                                                                                                                                                        w Bydgoszczy
                                                                                                    
                                           

               JAN  Mazurkiewicz                 Katarzyna  Szajentowicz                       Jakub Schmidt                   Apolonia Palczyńska


                                   
 PAWEŁ  Mazurkiewicz                                                               Magdalena Schmidt                        
                               ur. 18.01.1848 w Wudzynie lub Mochelu                                  ur. ....12.1847 w Gościeradzu       
                          zm. 21.01.1921 w Pruszczu Bagienicy                               zm. 21.12.1900 w Komierowie pow. Sępólno
                                                                                                                                                                                                                              
      
                                                                                  

 Paulina        Elżbieta         Marta              Tomasz            Adam              Wincenty            Jan   
ur.11.4.1869  ur. 1871    ur.29.11.1886    ur.28.12.1870    ur.24.12.1874        ur.1889       ur.8.03.1892 
zm.1922       zm.1955    w Wojnowie      w Gościeradzu   w ...                      w ....          w Samsieczynku
                      w           zm.9.03.1953     zm.22.12.1946    zm.31.12.1944      zm. 1916     zm.29.09.1952
              Mąkowarsku   w Bydgoszczy   w Bydgoszczy   w Pruszczu Bag.    / poległ w      w Pruszczu Bag.
                                                                                                                      I wojnie
                                                                                                                     światowej/       
    R O D O W Ó D    R O D Z I N Y   M A Z U R K I E W I C Z Ó W
2
1
4
- zawarcie związku małżeńskiego  12.10.1868 r.  - Wtelno   
- zawarcie związku małżeńskiego  07.02.1909 r.   - Berlin 
- zawarcie związku małżeńskiego  11.02.1934 r.  - Bydgoszcz
4
 -  zawarcie związku małżeńskiego  29.06.1968 r.  - Elbląg
3

Aktualizacja  27 grudnia 2005 r.
Aktualizacja 24 listopada2015 r..
L E G E N D A
 

Rodowód Małgorzaty Jabłońskiej
 na oddzielnej podstronie

Rodowód Bożenny Truszkowskiej 
na oddzielnej podstronie