Twórczość literacka
           "Pobojowisko"

      1978, olej, 123 x 186
           "Lepista nuda"
      
       1996,  olej,  80 x 102
    "Nuda substancji"

1993, technika mieszana,
          80 x 100
      M l o
                         ciąg  dalszy
"Biomy" (z cyklu 1970)
   
       olej,  100 x 100
     "Baba"

1997, olej 120 x 90
"Groteska"

1986, olej , 90 x 120
Twórczość literacka Ryszarda Tomczyka,
uprawiana od 1965 roku /członek ZLP / obejmuje:
1) prace naukowe, eseistyczne i krytyczno-artystyczne
2) publikacje wspomnieniowe,
3) publicystykę dotyczącą życia kulturalnego,
    politycznego i problemów socjologicznych
4) twórczość prozatorską, satyry, dramaty.
Do ważniejszych jego tekstów literackich należą:
  
"Spectaculum"  1978, wyd. w r. 1981 (plenerowa inscenizacja 
  dla uczczenia 750-lecia Elbląga w r.1987),
 "Rozliczalnia czyli...korą mózgową"  (program 
   kabaretowo-polityczny), 1981 r., wyd. wraz ze " Spectaculum" 
   jako "Kabaretowe rymoklepanki" ;
"Opereta paranoidalna"  1981 ( publikowane w kwartalniku  
"Galeria El"  nr 11/12 1986;
 "Kraksa (pyskówka rajdowa)"  1983 (npbl.),
"Szansa"  1983,
"Satyricon elbląski" -  opracowanie i antologia elbląskiej  
  satyry ( "Tygiel"   1994 nr 13/14).
 
Nadto publikowane w tym zbiorze - " Brama"  oraz teksty szopek 
świąteczno-noworocznych.
Cykle felietonów i grotesek: "Pakamera"  ("Elbląski Magazyn 
Ilustrowany"  1991/92),
"Przygody profesora Rozpadliny"  ("Gazeta Elbląska"  1998), poza 
tym wiele tekstów i tekścików rozproszonych, publikowanych w 
miejscowej prasie.
Wylęgarnia  wszelkiej myśli, tudzież warsztat pracy
Ryszard na łonie przyrody wraz z najbliższymi
            /niewidoczni na zdjęciu/
Publikacje książkowe:

"Było, minęło" ( cykl opowiadań "domowych") - Elbląg 2001
"Pakamera" -  Elbląg 2002 oraz
"Tobół" -  Elbląg 2004 (kontynuacja cyklu    
  rozpoczętego "Pakamerą").

           
  Inne ważniejsze publikacje książkowe:

"Rogi Melpomeny" - 2000
"Bedeker  elbląski"- 2000
"Recenzje literackie" - 2002
"Recenzje literackie 2" - 2005
"Ocalić od zapomnienia" -  edycja zbiorowa  1998
"Skaza"- 2003


powrót do poprzedniej strony
następna strona malarstwa
hafty

powrót do początku strony
Ostatnia aktualizacja 3 sierpnia 2005