Zdjęcie wykonane przed wejściem do nieistniejącego zabytkowego kościoła
NMP Królowej Polski przy ul. Robotniczej 69 w Elblągu.