Bożenuś! Już tak nie krzycz na mnie:-(
Kobiecie  można robić dużo zdjęć, ale gdy się ją kocha, 
to chciałoby się mieć dziesiątki, setki zdjęć.
 Ja mam chyba tysiąc, ... a może i więcej.
Powrót do Kalendarium - strona 2.