Literaci Elbląskiego Trzydziestolecia (1989-2019)

Antologia
Inicjator opracowania i redaktor naczelny - Ryszard Tomczyk,
krytyk sztuki i literatury, pisarz, publicysta związany z Elblągiem,
wieloletni juror konkursów literackich i recenzent.
  
Antologia obejmuje twórczość 38 pisarzy i poetów 
związanych z Elblągiem. Biogramy, fragmenty prozy 
oraz wiersze 
zawarte są na 572 stronach.

Wydawnictwo URAN 

Książka sfinansowana ze śodków Samorządu Miasta Elbląg.

ISBN 978-83-60138-77-9
Umieszczono w internecie
16 października 2019 r.
Elbląska Starówka - wiersz